Apie mus

OFF

KONTAKTAI:

Email: bendruomenekaimynai@gmail.com

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ.

                                 

Bendruomenės nariais gali būti: 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai, juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų ar kitų bendrijų nariu. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis bei gimtųjų vietų tėviškėnas, ypatingai nusipelnęs bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčių, jis neturi balso teisės.

Bendruomenės įstatai

DAUGIAU INFORMACIJOS MŪSŲ FACEBOOK PASKYROJE


 

Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“

VALDYBA

1. Vitalijus Romanovskis – narys, valdybos pirmininkas

2. Salvinija Labanauskienė – narė, valdybos pirmininko pavaduotoja

3. Vytautas Vasiliauskas – narys

4. Gintautas Skonsmonas – narys

5. Remigijus Belkevičius – narys

6. Irina Lekavičienė – narė

 

 


 

Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“

REVIZORIUS

1. Rita Mirončuk


 

Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“

FINANSININKĖ

1. Šarūnė Jurgo