Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenė
Home
 

Televizija

 Skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas mažas pajamas gaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama, kad būtų tinkamai pasirengta 2012 m. spalio 29 d. išjungti analoginę antžeminę televiziją, patvirtino išlaidų, skirtų skaitmeninės televizijos priėmimo įrangai įsigyti, kompensavimo mažas pajamas gaunantiems bendrai gyvenantiems asmenims ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarką (Žin., 2010, Nr. 11-536; 2012, Nr. 43-212). 

Bus kompensuojamos skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos (televizoriaus, televizijos priedėlio, televizijos imtuvo ar televizijos antenos)  įsigijimo faktinės išlaidos, bet ne didesnės kaip 100 litų, patirtos nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki 2012 m. lapkričio 20 d. 

Mažas pajamas gaunantys bendrai gyvenantys asmenys ar vieni gyvenantys asmenys turi teisę į kompensaciją, jeigu vidutinės pajamos, nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje, vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 525 Lt). 

Kreipdamasis dėl kompensacijos, pareiškėjas pateikia:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Prašymą-paraišką, užpildytą pagal Vyriausybės patvirtintą formą (rasite šiuo adresu). 

3. Pažymas apie pajamas (bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyveančio asmens už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis palyginus su 3 praėjusiais mėnesiais pasikeitė). Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą (socialinė pašalpa ir (ar) kompensacijas), jiems pažymų apie pajamas pateikti nereikia. 

4. Skaitmeninės televizijos priėmimo įrangos pirkimą patvirtinančius dokumentus:

4.1. sąskaitą faktūrą, išrašytą pareiškėjui ar bendrai gyvenančiam asmeniui, kurioje būtų nurodyta, kad buvo įsigytas televizorius, televizijos priedėlis, televizijos imtuvas ar televizijos antena;

4.2. mokėjimo dokumentą (kasos čekį, kasos pajamų orderį, mokėjimo nurodymą ar kitą). 

5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį. 

Dėl kompensacijų Trakų rajono savivaldybės gyventojai gali kreiptis į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių (Birutės g. 28, Trakai) arba į seniūnijos socialinį darbuotoją pagal besikreipiančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą nuo 2012 m. balandžio 30 d. iki lapkričio 20 d. 

Kompensacija pareiškėjui išmokama per 6 mėnesius nuo sprendimo dėl jos skyrimo priėmimo dienos. Pareiškėjas skirtą kompensaciją turi atsiimti iki 2013 m. spalio 1 dienos.

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus informacija

 

Off 

07/14/2012 This post was written by Categories: Naujienos Comments are off for this post


Top