KOKIE DARBAI VYKDOMI?

Einamieji  kirtimai, kurių tikslas – formuoti tikslinę medynų rūšinę sudėtį, tankumą ir struktūrą, didinti medynų produktyvumą, atsparumą vėjavartoms, vėjalaužoms, sniegalaužoms, sniegavartoms ir kitiems nepalankiems aplinkos veiksniams, stiprinti miškų estetines, rekreacines ir kitas naudingas funkcijas.

KODĖL YRA KERTAMI MEDŽIAI?

Sklypuose, kuriuose planuojami vykdyti kirtimai, medyno skalsumas (tankumas) siekia 1,0 – dėl per didelio tankumo pradeda nykti medžiai, mažėja miško atsparumas vėjams, ligoms bei miško kenkėjams.

KOKIE MEDŽIAI YRA KERTAMI?

Kirtimo metu išrenkami sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos bei skurstantys, prasto estetinio vaizdo, atsilikę augime žali medžiai.

KAIP BUS ORGANIZUOJAMI DARBAI?

Medienos sortimentų ir kirtimo liekanų (nupjautų medžių viršūnės, šakos) iš einamojo kirtimo sandėliavimas numatytas prie keliuko 19 kv. 1 skl. Kirtimo atliekos susmulkinamos ir panaudojamos  biokuro gamybai.

KOKIAIS ĮSTATYMAIS VADOVAUJANTIS VYKDOMI KIRTIMAI?

Kirtimai vykdomi vadovaujantis VĮ Trakų miškų urėdijos vidiniu miškotvarkos projektu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-335.  Leidimas kirsti mišką  išduotas 2021 m. sausio 6 d., V24 Nr. 000011.

KAS VYKDO DARBUS?

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninis padalinys vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miškuose. Š. m. sausio – vasario mėn. Trakų regioninis padalinys vykdys einamuosius kirtimus  prie Valų kaimo 19 ir 20 miško kvartaluose esančiuose patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miškuose. Einamieji kirtimai bus vykdomi 19,2 ha plote.

KO TIKISI MIŠKININKAI?

  • Gyventojų ir  svečių supratingumo organizuojant einamųjų  kirtimų darbus.
  • Estetiškų, rekreaciniu požiūriu patrauklių ir stiprių, atsparių nepalankiems aplinkos veiksniams miškų prie Valų kaimo.
  • Kilus klausimams galite kreiptis tel. +370 686 13230 arba el. paštu trakai@vmu.lt

PRAŠOME, DĖL KERTAMŲ MEDŽIŲ KELIAMO PAVOJAUS, LAIKINAI NESILANKYTI KERTAMAME PLOTE.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninis padalinys
Miškininkų g. 8, Rubežiaus k., 21143 Trakų raj.
Tel. +370 528 32306, el.p.
trakai@vmu.lt
Lentvario girininkijos tel. +370 686 13230